Welkom op de site van Schola Sittardiensis 'Sanctus Michael'

Op 1 januari 2017 is de Schola Cantorum 'Sanctus Michael' samen gegaan met Schola Gregoriana Sittardiensis, beide te Sittard, onder de naam Schola Sittardiensis 'Sanctus Michael'. Er zijn nu 22 leden. Dirigent-organist is Ad Gijzels, die tevens adviseur van het bestuur is.  

Naam en historie Schola Cantorum 'Sanctus Michael'

De Schola Cantorum 'Sanctus Michael' is één van de gregoriaanse mannenkoren in Sittard, bestaande uit 17 koorleden en de dirigent-organist Ad Gijzels uit Susteren (zie verder Dirigent).

De naam (‘Sanctus Michael’) vindt zijn verklaring vanuit de ontstaansgeschiedenis van het koor. Vele decennia was er een mannenkoor verbonden aan de St. Michielskerk, gelegen aan de markt in Sittard. Dit koor zong gregoriaans en meerstemmig. Door allerlei omstandigheden, o.a. vanwege een grote achteruitgang van het aantal leden, was het koor genoodzaakt zich in 1997 op te heffen. Door het enthousiasme van enkele overgebleven leden en de dirigent Ad Gijzels werd er begin 1998 een doorstart gemaakt, met dien verstande dat er een kleiner gregoriaans koor ontstond, dat alleen in zijn naam nog naar zijn oorspronkelijke thuisbasis verwijst.

Naam en histotorie Schola Gregoriana Sittardiensis

In 1971 blies Wim Vergouwen, kapelaan in Overhoven, een ter ziele gegaan Gregoriaans koor aldaar nieuw leven in. Het koor ging door het leven als het Gregoriaans koor van Overhoven. Dirigenten van het nieuwe koor waren allereerst Martin Dieteren en, na zijn vertrek, achtereenvolgens Wim Vergouwen, pater Smarius en pastoor Kees Koppers.

In de jaren negentig kwam de parochie krapper in de priesters te zitten. Bovendien kwam het Gregoriaans koor van de Baandert (in feite de mannengroep van het Bernadettekoor) zonder dirigent te zitten. Na twee jaar onderhandelen en aan elkaar snuffelen werd besloten die twee Gregoriaanse koren met elkaar te laten fuseren. Het directieprobleem werd opgelost door Pierre Stijnen over te halen de directie op zich te nemen. Die was al sinds zijn jeugd in Broeksittard zanger en later dirigent van het Gregoriaans koor daar. Een tijd lang werd daarop tevergeefs geprobeerd ook het koor uit Broeksittard bij de fusie te betrekken om zo een door Pierre gewenste dekenale Schola tot stand te brengen. In verband met dat streven koos men bij de oprichting van het fusiekoor in 1996 als naam Schola Gregoriana Sittardiensis.

Op een onderbreking tussen 2003 en 2006 na is Pierre Stijnen tot ongeveer 2014 dirigent gebleven. Daarna heeft Wil Engelen het roer overgenomen. Het fusiekoor heeft net iets langer dan twintig jaar bestaan, totdat het door de vergrijzing te klein werd en het in 2017 door fusie is opgegaan in de Schola Sittardiensis ‘Sanctus Michael’. 

Doelstelling

De Schola Sittardiensis 'Sanctus Michael' is in feite een gregoriaans projectkoor, niet vast verbonden aan een kerk of parochie en dus met een grote vrijheid om te zingen daar waar ze uitgenodigd wordt of zich aanbiedt. Het koor stelt zich ten doel de eeuwenoude gregoriaanse gezangen in ere te houden en weer wat meer bekendheid te geven bij een groter publiek.

Het koor wil daarbij de gregoriaanse gezangen uitvoeren volgens de jongste opvattingen van de semiologie, de wetenschap die de oude gregoriaanse handschriften bestudeert (zie Gregoriaans en Dirigent).

Repetitie en uitvoeringen
Wekelijks repeteert het koor op dinsdagavond van 19.15u tot 21.00u in de parochiezaal van Overhoven (ingang links naast de kerk), met uitzondering van de vakantieperiode van begin juli t/m half augustus.

Evenals in de voorafgaande jaren volgt het koor ook in 2018 weer een cursus stemvorming. Deze vindt één keer per maand plaats op dinsdagavond van 19.15u-20.15u, de datums in de tweede helft van 2018 zijn:  18 september, 9 oktober, 6 november, 4 december. De - verkorte - koorrepetitie vindt in die weken dan aansluitend aan de Stemvorming plaats.

Het koor zingt - op de kerkelijke hoogtijdagen en plaatselijke feestdagen en verder gemiddeld eens per maand op zondag tijdens de Eucharistieviering in kerken in Sittard en ook daarbuiten - de gregoriaanse vaste en wisselende gezangen van de dag. Tijdens deze vieringen worden meestal ook één of meer meerstemmige en/of eenstemmige liederen gezongen, al dan niet samen met de kerkgangers. Ook wordt het koor regelmatig gevraagd de gregoriaanse gezangen in een uitvaartdienst te verzorgen.

Promotie gregoriaanse zang
Zijn doelstelling om de gregoriaanse zang in onze tijd levend te houden en er meer bekendheid aan te geven, verwezenlijkt het koor niet alleen door te zingen in eucharistievieringen, maar ook via de volgende initiatieven.

Jaarlijks voert het koor enkele kleine gregoriaanse concerten, al dan niet ingebed in een orgelconcert, of vespers uit - in het verleden gebeurde dit o.a. in verschillende kerken in Sittard, St. Odiliënberg, Echt en Susteren, in het klooster Lilbosch (Echt) en het Clemenskerkje (Merkelbeek).

Verder zingt het koor bij speciale gelegenheden - bijv. het St. Rosafeest met processie of de oecumenische dienst bij de dodenherdenking op 4 mei in Sittard, de Heiligdomsvaart in Susteren.

Tenslotte draagt ook het volgende ertoe bij om de gregoriaanse zang te promoten. Het koor organiseert elk jaar, als blijk van waardering voor de inzet van de zangers en de dirigent en voor de ondersteuning door onze achterban, een uitstapje samen met de partners van de zangers en de Vrienden van het koor (zie verder Vrienden van het koor). Vaak omhelst het programma van zo'n dag het bezoek aan een cultureel/religieus interessante stad in de Euregio en tevens het zingen in de zondagse eucharistieviering in (één van) de stadskerk(en). Zo zong het koor de afgelopen jaren in de St. Elisabethkerk te Stokkem (2001), in de O.L.Vrouwekerk in St. Truiden (2004), in de St. Amelbergabasiliek van Susteren (2006), de O.L.Vrouwebasiliek te Maastricht (2008), in de Dom van Aken (2009), in de St. Willibrordbasiliek te Echternach (2010), in de O.L.Vrouw Geboorte Basiliek in Tongeren (2012), in het WZC 'Notre Dame"te Tilburg (2013), in de Basiliek te Meerssen (2014), de H. Catharinakerk te Maaseik (2016), H. Naam van Jezus te Broekhuizenvorst (2015 en 2017) en H. Gerlachus te Banholt (2018) (voor actuele informatie zie Agenda).

 

Verzoek tot zingen en nieuwe leden
Kerken, instellingen of privé-personen – bijv. bij een uitvaart of crematie - kunnen het koor verzoeken gregoriaans te komen zingen, in een liturgische dienst of een concert. Hier staat een redelijke financiële vergoeding tegenover.

Om de kwaliteit en de continuïteit van het koor te waarborgen is uitbreiding met een aantal nieuwe zangers zeer wenselijk. Voor geïnteresseerden is het mogelijk om een keer de wekelijkse repetitie van het koor bij te wonen.

 

Voor informatie, verzoeken en aanmelding zie Contact (links bovenin).