Dirigent

Het koor staat onder de bezielende en deskundige leiding van dirigent en organist Ad Gijzels uit Susteren. Hij heeft niet alleen aandacht voor de nieuwste opvattingen omtrent de wijze van zingen van het gregoriaans (zie verder onder gregoriaans), maar ook voor de samenhang tussen melodie en tekst, waardoor een optimale muzikale expressie van de tekst tot stand kan komen.
De dirigent is uiteraard lid van de Commissie Gezangen en Vertaling (zie Commissie Gezangen en Vertaling) en van de Commissie Toelating Nieuwe Leden.


Ad Gijzels begon, na het behalen van de onderwijzersakte aan de Roermondse Kweekschool, zijn muziekstudie aan het Maastrichts Conservatorium. Hij studeerde piano bij Joop Grubben en Jean Antonietti en schoolmuziek bij André Stolwijk. Aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht studeerde hij beleidsontwikkeling Cultuur. Daarnaast studeerde hij Kerkmuziek, waarbij hij zich vooral richtte op het Gregoriaans. Zo volgde hij ook les bij Dom Gajard in de abdij van Solemnes (Fr.) en later de cursus gregoriaanse semiologie bij prof. dr. A. Kurris in Maastricht.


Ad was en is actief in het Limburgse muziekleven. Als pianist en organist is hij een veel gevraagd begeleider en een bekend kamermuziekspeler. Hij was meer dan twintig jaar muziekconsulent voor het onderwijs in Noord-Limburg en beleidsmedewerker cultuur in de gemeente Helden. Hij was dirigent van verschillende grote en kleine koren. Sinds 1974 is hij als dirigent verbonden aan het Sint Michielskoor te Sittard, vanaf 1998 overgegaan in de Schola Cantorum ‘Sanctus Michael’ (zie verder onder koor).