Commissie Gezangen en Vertaling

De commissie kiest de gezangen voor elke viering waarin het koor zingt, zodat het programma op tijd vastligt; daarbij heeft zij oog voor de liturgische aspecten van de gezangen en de viering; zij verzorgt de vertaling van de gezangen voor koorleden en kerkgangers; draagt zorg voor de tekstblaadjes bij bijzondere uitvoeringen, zoals concerten; inventariseert en schaft de bladmuziek aan; stelt het repertoire voor uitvaartgezangen, meerstemmige en profane liederen samen.

Leden van de commissie zijn de dirigent, de muziekreferent (voorzitter), de ‘bibliothecaris’, die verantwoordelijk is voor de losse bladmuziek, de muziekklappers en de opbergkasten, de vertaler en enkele koorleden.

De commissie komt gewoonlijk twee keer per jaar samen en heeft in de persoon van de muziekreferent overleg met de contactpersoon en/of liturgieverantwoordelijke van de kerken of instellingen waar de uitvoeringen van het koor plaats vinden.