Vrienden van het koor

Misschien bent u iemand die de gregoriaanse zang een warm hart toedraagt of een bepaalde band met de Schola cantorum ‘Sanctus Michael’ (Sint Michielskoor) hebt, maar geen actief zanger (meer) kunt of wilt zijn. Dan bestaat er de mogelijkheid lid te worden van de ‘Vrienden van het koor’. Het betreft hier een gemêleerd gezelschap van oud-leden, ereleden, familieleden van overleden leden van het koor en andere personen die in het gregoriaans in het algemeen en/of in de Schola in het bijzonder geïnteresseerd zijn.

Als ‘vriend van het koor’ ontvangt u de agenda van de uitvoeringen en bijzondere activiteiten van de Schola. Zo kunt u de diensten, waarin het koor zingt, bezoeken en deelnemen aan de andere activiteiten, zoals gregoriaanse concerten rond een speciaal thema, het tweejaarlijks Nederlands Gregoriaans Festival of het jaarlijkse uitstapje.


‘Vrienden van het koor’ kunnen door financiële ondersteuning van het koor tevens donateur van het koor zijn, maar zijn daartoe niet verplicht. Bij deelname aan een bijzondere activiteit, bijv. het uitstapje, wordt van een niet-donateur wel een hogere eigen bijdrage gevraagd dan van een donateur, die in de regel hetzelfde betaalt als de introducés van de koorleden.
Wilt u meer informatie, zich opgeven als ‘vriend van het koor’, via de mailinglijst op de hoogte worden gehouden van de uitvoeringen van het koor of onze bankreferentie weten, klik dan op de knop Contact.